Seksyen Teknikal


FUNGSI UNIT BANGUNAN
 
 1. Merancang dan mengurus pelaksanaan projek-projek pembangunan untuk kementerian yang berkaitan.
 2. Merancang dan menyelaras projek yang dilaksanakan oleh perunding dengan jabatan pelanggan serta Mereka bentuk dan penyelaras kerja-kerja yang dikendalikan terus oleh jabatan.
 3. Menyelaras kerja sebut harga yang dipanggil dan menjadi Penasihat Teknikal Jawatankuasa Perlantikan Perunding Peringkat Agensi.
 4. Menguruskan peruntukan projek-projek pembangunan dari kementerian-kementerian yang berkaitan.
 5. Memantau dan menyediakan laporan kemajuan projek-projek dalam perancangan dan pembinaan.

 

FUNGSI UNIT JALAN/INFRASTRUKTUR
 
 1. Merancang dan mengurus pelaksanaan projek-projek pembangunan untuk kementerian yang berkaitan.
 2. Merancang dan menyelaras projek yang dilaksanakan oleh perunding dengan jabatan pelanggan.
 3. Merancang dan menyelaras projek yang dilaksanakan oleh perunding dengan jabatan pelanggan serta Mereka bentuk dan penyelaras kerja-kerja yang dikendalikan terus oleh jabatan.
 4. Menyelaras kerja sebut harga yang dipanggil dan menjadi Penasihat Teknikal Jawatankuasa Perlantikan Perunding Peringkat Agensi.
 5. Menguruskan peruntukan projek-projek pembangunan dari Kementerian Kerja Raya dan Kementerian Pelajaran.
 6. Memantau dan menyediakan laporan kemajuan projek-projek dalam perancangan dan pembinaan.

 

FUNGSI UNIT UKUR BAHAN
 
 1. Menyelaras urusan pentadbiran kontrak projek-projek pembangunan untuk kementerian yang berkaitan.
 2. Menyelaras dan menguruskan Pentadbiran Pra dan Pos Kontrak serta mengurus dan membuat perakuan tender untuk disetuju terima oleh Lembaga Tender.
 3. Menyelaras dan menguruskan pengeluaran Surat Setuju Terima Tender kepada Kontraktor yang berjaya.
 4. Menyelaras perlantikan dan mengawasi perkhidmatan perunding serta menyelaras urusan penjualan tender dan sebut harga.