Seksyen Pembangunan Fizikal


FUNGSI UNIT RMK
 
 1. Memantau dan menyelaras pelaksanaan projek BP.001 (Projek Kecil dalam Kawasan PBT)/Peruntukan Khas YB Menteri/NBOS di bawah Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT)
 2. Memantau dan menyelaras pelaksanaan projek BP.003 (Kawalan Vektor & Kesihatan) di bawah Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT)
 3. Memantau, Menyelaras dan Menyediakan Laporan Prestasi Kewangan/Fizikal Tabung Penyelenggaraan 1 Malaysia (TP1M) di bawah Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT)
 4. Memantau dan menyelaras pelaksanaan projek NKRA Mengurangkan Jenayah bagi Program Bandar Selamat (PBS) di bawah Kementerian Dalam Negeri (KDN)
 5. Memantau dan menyelaras pelaksanaan projek NKRA Mempertingkatkan Pengangkutan Awam Bandar bagi Hentian Bas di bawah Kementerian Pengangkutan (MOT)
 6. Memantau, Menyelaras dan Menyediakan Laporan Prestasi Kewangan/Fizikal Program/projek RMLT Persekutuan Kementerian Pelancongan Malaysia
 7. Memantau, Menyelaras dan Menyediakan Laporan Prestasi Fizikal Program Menaiktaraf Kawasan Perindustrian Berintegrasi Sedia Ada (Termasuk Industri Halal) MIDA
 8. Memantau, Menyelaras dan Menyediakan Laporan Prestasi Fizikal Projek Jalan Perhubungan Desa (JPD) di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW)
 9. Memantau, Menyelaras dan Menyediakan Laporan Prestasi Fizikal Projek/ Program Ameniti Sosial (PAMS) di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW)
 10. Memantau dan Menyelaras Projek Bekalan Elektrik Luar Bandar (BELB) dan Projek Bekalan Air Luar Bandar (BALB) di bawah Kementerian Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah
 11. Memantau dan Menyelaras Projek Lampu Jalan Kampung (LJK) di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW)
 12. Projek Jalan Ladang Pekebun Kecil (JLPK) di bawah Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)FUNGSI UNIT PROJEK KHAS
 
 1. Mengurus, menyelaras dan melaksanakan Projek Kecil di bawah Peruntukan Khas Y.A.B Perdana Menteri (OS 42000).
 2. Mengawal peruntukan, memantau dan melaporkan prestasi projek di bawah Peruntukan Khas Y.A.B Perdana Menteri, Y.A.B Timbalan Perdana Menteri, Menteri, Senator, Ahli Parlimen, Projek Keagamaan dan Projek Kecil.
 3. Menyediakan ulasan ke atas permohonan yang dikemukakan oleh pemimpin tempatan, pertubuhan bukan kerajaan dan masyarakat awam.
 4. Mengurus peruntukan kecemasan/ bencana alam.