Lawatan Tapak ke Projek Menaik Taraf Loji Sungai Langat Dan Projek Rawatan Air Dari Pahang Ke Selangor


8 Mac 2017 - Lawatan Tapak ke Projek Menaik Taraf Loji Sungai Langat Dan Projek Rawatan Air Dari Pahang Ke Selangor telah diadakan melibatkan projek naiktaraf dan meningkatkan kapasiti rekabentuk loji air Sungai Langat dan projek penyaluran air mentah dari Pahang ke Selangor (Sungai Langat 2).